Uncategorized

Bästa Foto Festivaler

Fotofestivaler är evenemang där fotografer får ställa ut sina verk och presentera det de skapat för en bredare publik. I världen finns ett antal stora fotofestivaler som ordnas med ett bestämt intervall. Nedan presenteras några av de fotofestivaler som anses vara kända och ha ett särskilt gott rykte i fotografvärlden. De fotofestivaler som presenteras är Ballarat International Foto Biennale, Belfast Photo Festival och Contact Photo Festival.

Ballarat International Foto Biennale

Ballarat International Foto Biennale är namnet på en organisation som ordnar en fotofestival med samma benämning vartannat år i Ballarat, Australien. Fotofestivalen består av två utställningar med olika fokusområden. Grundutställningen, på engelska kallad Core Program, består av verk av tjugo välkända australiensiska och internationella fotografer, som får ställa ut sina alster i åtta välkända kulturarvsbyggnader. Därtill finns Fringe Program, där alster av över 200 fotografer ställs ut på offentliga platser.

Belfast Photo Festival och Contact Photo Festival

Belfast Photo Festival anordnas i Storbritannien vartannat år. Fotofestivalen är tämligen ny, då den anordnades första gången 2011. Festivalen har sagts vara bland de topp tio bästa fotofestivalerna i världen. Syftet som organisationen anger med festivalen är att öka medvetenheten om det politiska och sociala läget i Belfast, samt att behandla viktiga globala frågor genom fotografierna. Förutom fotoutställningar ordnas även bland annat föreläsningar och olika evenemang relaterade till de teman som behandlas.

Contact Photo Festival ordnas årligen i Toronto, Kanada. Varje år deltar ungefär 1500 kanadensiska och internationella fotografer i festivalen genom att ställa ut sina alster till påseende på olika platser i Toronto-området. Organisationen som anordnar festivalen grundades år 1997 och anger att det primära syftet med festivalen är att fira och främja konst i form av fotografi. Festivalen har kommit att bli världens största med 1,8 miljoner besökare.